CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Bệnh viện Chuyên khoa Sản  tỉnh Trà Vinh

- Quy mô: 01 Trệt và 03 tầng lầu.

- Năm hoàn thành: 2011

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Trà Vinh

- Đơn vị thi công : Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh

- Giá trị xây lắp: 67,96 tỷ đồng.

- Địa điểm: Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, tỉnh Trà Vinh.

Từ khóa tìm kiếm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG BÌNH MINH

* Địa chỉ : Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, số 706A Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú,  Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

* ĐT: (028) 54094640 - 54094641 - 54094643 *Fax: (028) 54094642

* E-mail: binhminh@bmcc.com.vn  * Website:bmcc.com.vn