CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

   Ban Chỉ Huy Quân sự Quận Bình Thạnh

- Quy mô: 01 trệt và 03 tầng lầu;

- Năm hoàn thành: 2015

- Chủ đầu tư: Ban QL ĐTXD CT Quận Bình Thạnh

- Đơn vị thi công : Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh

- Giá trị xây lắp: 19,63 tỷ đồng.

- Địa điểm: 11B Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Từ khóa tìm kiếm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG BÌNH MINH

* Địa chỉ : Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, số 706A Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú,  Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

* ĐT: (028) 54094640 - 54094641 - 54094643 *Fax: (028) 54094642

* E-mail: binhminh@bmcc.com.vn  * Website:bmcc.com.vn