> CƠ CẤU TỔ CHỨC
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH MINH
Từ khóa tìm kiếm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG

BÌNH MINH

* Địa chỉ : Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, số 706A Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú,  Quận 9, TP.HCM.

* ĐT: (028) 54094640 - 54094641 - 54094643    * Fax: (028) 54094642

* E-mail: binhminh@bmcc.com.vn     * Website: bmcc.com.vn