TIN TỨC

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Đảng bộ, họat động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Dự Hội nghị sơ kết có lãnh đạo  Tổng Công ty XD Sài Gòn:

- Ông Phạm Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên;

- Ông Huỳnh Thanh Sơn - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy TCT;

- Ông Đào Nguyên Thoại - Trưởng Phòng Tổ chức Tổng Công ty;

- Ông Trần Sỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

* Chương trình Hội nghị gồm có các nội dung: 

1. Báo cáo sơ kết hoạt động của Đảng bộ 06 tháng đầu năm ;

2. Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm;

3. Hội nghị thảo lau65n;

4. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty XD Sài Gòn;

5. Lãnh đạo Công ty phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết:

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
Từ khóa tìm kiếm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG BÌNH MINH

* Địa chỉ : Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, số 706A Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú,  Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

* ĐT: (028) 54094640 - 54094641 - 54094643 *Fax: (028) 54094642

* E-mail: binhminh@bmcc.com.vn  * Website:bmcc.com.vn